Slide background
Slide background
VALENTINE – HOA HỒNG BẰNG TIỀN VÀ BỌC VÀNG LÊN NGÔI

VALENTINE – HOA HỒNG BẰNG TIỀN VÀ BỌC VÀNG LÊN NGÔI

Valentine – Hoa hồng bằng tiền và bọc vàng lên ngôi khi được bọc vàng 18k hay được kết từ những tờ tiền giấy trở thành một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong dịp lễ Tình nhân Valentine 14/2 tại Malaysia.

Chi tiết